Fiskemetoder

Det finns en uppsjö av olika fiskemetoder för svenskt sportfiske. Här lär vi dig om c&r (catch and release), mete och jerkfiske som är några av de allra vanligaste typerna. Vi berättar hur fiskemetoderna utövas, vad som är bra att tänka på och några handfasta tips kring utrustningen.

Vi informerar även om de förbjudna fiskemetoderna ryckfiske och fiske med levande bete som ibland används trots att de är otillåtna enligt svensk lag. Detta för att göra våra svenska sportfiskare uppmärksamma på hur olaglig fiskeverksamhet kan se ut.

Kom ihåg att alltid följa svensk lag och Jordbruksverkets direktiv när du är ute och fiskar. God fiskelycka önskar vi på sportfiskesvenska!