Fiska med Levande bete

Om metoden fiske med levande bete

Att fiska med levande bete innebär helt enkelt att du agnar angeldon med levande betesfisk när du fiskar. Metoden sägs vara vanlig, men att fiska med levande bete är förbjuden enligt svensk lag.

Det pågår fortfarande en debatt kring huruvida fiskemetoden ska ses som djurplågeri eller inte. Förespråkare för metoden menar att det är en gammal traditionell metod som inte skadar fisken nämnvärt, medan lagstiftningen menar att den förorsakar djuret lidande.

Lagstiftning om fiske med levande bete

I en skrivelse som utkom den 14 oktober 2011 slog Jordbruksverket fast att fiske med levande bete är djurplågeri, eftersom fisken lider av att sättas på krok. Jordbruksverket åberopade djurskyddslagen där den står att djur som hålls fångna ska behandlas väl.

Vill man använda fisk som agn ska man enligt Jordbruksverket göra på följande sätt: ”Fisk som används som agn ska vara avlivad på ett djurskyddsmässigt korrekt sätt med en metod som ger snabb medvetslöshet eller död till exempel genom kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan.”

Mer info om fiske med levande bete hittar du här.