C&R (Catch and release)

Om fiskemetoden C&R

C&R, eller catch and release, är en vanlig metod inom svenskt sportfiske. Metoden innebär att du släpper tillbaka fisken som du fångat i vattnet igen. Innan fisken släpps tillbaka är det vanligt att man väger, mäter och fotar fisken, särskilt i tävlingssammanhang.

Då sportfiske är en typ av fritidsfiske för nöjets skull, och inte med målet att fisken ska ätas, är det en populär metod bland sportfiskare som är medvetna om att fiskepopulationen måste ses efter.

C&R – lagligt eller inte?

Länge har en etisk debatt kring fiskemetoden c&r pågått, där frågor om fiskarnas eventuella skador och det moraliskt rätta i att fånga fiskar enbart för nöjes skull har varit centrala. I Sverige är det inte olagligt att använda sig av metoden, men i till exempel Tyskland är det förbjudet.

Trots att c&r är en helt laglig metod i Sverige finns det en hel del risker som ska uppmärksammas. Det är till exempel svårt att veta om fisken får några negativa effekter av fångsten, och man som sportfiskare gör så lite påverkan på fisken som möjligt. Mer om det under nästa rubrik.

Detta ska du tänka på vid C&R

För det första krävs det att du som sportfiskare har en god kännedom om den art du ska fånga med c&r-metoden. Har du kunskaper om fisken vet du mest troligt vilka faktorer som kan riskera att skada eller döda den. Här hittar du en sportfiskares egna tips för ett bra c&r-fiske.

Allmänna råd är att inte fiska i väldigt varma vatten och att använda krokar som inte fastnar långt ner i fiskens svalg. När fisken ska släppas tillbaka ska det göras med ett gälgrepp, ta bort krokarna försiktigt och se efter om den har några skador.

Ska du väga, mäta och fota fisken, se då till att det sker så skyndsamt som möjligt. Här hittar du bra väg- och mätutrustning för c&r-fiske. Håll sedan fisken i vattnet tills den själv simmar iväg. Släpp aldrig iväg fiskar med svåra skador.

Mer info om c&r hittar du här.